Contributie

Gewijzigd contributiesysteem

Met ingang van het seizoen 2012-2013 is het systeem van contributie berekening gewijzigd.

Voor de contributieberekening is het niet meer van belang in welke groep men zit, maar het totaal aantal uren per week, dat je les krijgt, dus turnen, dansen en springen mogen bij elkaar worden opgeteld. Het totaal aantal uren is bepalend. In onderstaande tabel zie je het totaal aantal uren, gesplitst in: onder de 16 jaar en voor 16 jaar en ouder. Vanaf 2 uur per week geldt een kortingsregeling.

Inschrijfgeld Druturnia  
Leden t/m 15 jaar eenmalig € 5,00
Leden vanaf 16 jaar eenmalig € 7,00
Bondcontributie KNGU per seizoen € 22,00

 

Maandelijkse contributie 2017-2018    
Leden t/m 15 jaar
(1 uur per week)
€ 12,40   
Leden vanaf 16 jaar
(1 uur per week) 
€ 14,70  
     
  Leden tot 16 jaar 16 jaar en ouder 
 1 uur € 12,40 € 14,70
 2 uur € 24,06 € 28,52 
 3 uur € 34,97 € 41,45 
 4 uur € 45,14 € 53,51 
 5 uur € 54,56 € 64,68 
 6 uur € 63,24  € 74,97 
 7 uur € 71,18  € 84,38 
 8 uur € 78,37  € 92,90

 

LET OP: Bij freerunning geven wij lessen van 1,5 uur dus daar bedraagt de maandelijkse contributie voor leden jonger dan 16 jaar € 18,60 en leden van 16 jaar en ouder € 22,05.

Wijze van betaling:
Via de penningmeester met een automatisch incasso. Deze staat op het inschrijfformulier en dient u ondertekend in te leveren bij de leiding.

Aanmelden / opzeggen

• Voor recreanten:
Contributie geldt voor een half jaar. Bij tussentijds opzeggen moet de contributie per half jaar worden doorbetaald.
Opzeggen moet minimaal 1 maand voor het einde van het lopende half jaar dus voor 1 januari of voor 1 juli.

• Voor de selectie:
Hier ga je een contributie aan voor een heel seizoen t/m 31 juli.
Opzeggen moet minimaal 1 maand van te voren dus uiterlijk 1 juli.

Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Druturnia

Druturnia contributie

Druturnia